ANSATTE
Vi har et dyktig team fordelt på fire avdelinger: Service & vedlikehold, Kundeservice & administrasjon, Regnskap, Lager & logistikk. Vi vektlegger produktkunnskap samt salg og service på teknisk utstyr. Vi har 3 ansatte med bakgrunn i sykepleierutdanning.

Firmaets filosofi er nå som før at JFA skal være et selskap som yter god service også etter et salg er gjort. Firmaets kunder skal føle at det er kort vei fra kunde til firmaets ledelse og at JFA ønsker å ivareta kundens interesser.

Firmaet ønsker å være en viktig støttespiller for det veterinærmedisinske miljøet i Norge også i fremtiden, og det investeres derfor i videre vekst med entusiasme og optimisme.

HISTORIKK
Firma Jan F. Andersen AS ble startet den første juni 1972 i Asker. Fra 1980 ble firmaet drevet fra egne lokaler på Bergermoen i Jevnaker kommune. Siste utvidelse skjedde i 2014 med et lagerbygg på 800 kvadrat.
lager

I starten var JFA et foretak som kun markedsførte legemidler. Blant annet er Streptipenprokain, Aquacycline, Spersadex Dispersa og Dopram velkjente navn for mange. Curaverm vet er i dag et foretrukket anthelmintikum for mange stordyrpraktikere.

Mot slutten av 1970 tallet ble det bestemt at salg av medisinsk teknisk utstyr til veterinært bruk skulle være et satsningsområde, og det ble dermed behov for å ha både lagerplass og en vareekspedisjon. Vår nåværende tomt på Bergermoen ble kjøpt våren 1979 og i januar 1980 sto det første bygget klart til innflytting.

jf_andersen_3_Bergermoen_lav

På denne tiden besto firmaets stab av 3 personer. Det var en kontordame og en lagerekspeditør/ vaktmester/ sjåfør i en og samme person foruten Jan Andersen selv.

For å kunne vise instrumenter og utstyr til landets veterinærer ble det kjøpt en gammel Mercedes Benz turistbuss 1961 modell som ble ominnredet til en rullende utstilling Besøk med buss og utstilling ble svært godt mottatt av landets veterinærer og i løpet av en treårsperiode hadde den vært i alle landets fylker flere ganger.

jf_andersen_2_b_buss_lavjf_andersen_2_a_utstilling buss_lav

 

 

 

 

 

 

 

Fra 1985 – 2000 markedsførte firmaet Hills´diettfôr og bidro til at salg av varer til sluttkunde ble vanlig på dyreklinikkene, noe som tidligere ikke var vanlig for den omreisende veterinæren.

jf_andersen_6_utstilling hund_lav

På begynnelsen av 1990 tallet introduserte JFA den første ID-chippen for elektronisk merking av selskapsdyr i Norge. Firmaet var aktivt med i planleggingen og utformingen av en sentral organisasjon for registrering av chipnummerene og etter hvert ble Dyreidentitet et faktum.

Etterutdannelse er viktigere enn noen gang tidligere da den medisinske utviklingen går fremover med stormskritt. I 2001 ble det kjøpt en eldre fabrikkbygning i Viul utenfor Hønefoss. Bygningen ble ominnredet til kurslokale med stor vekt på muligheten til å holde praktiske kurs. Høsten 2003 ble kurssenteret åpnet og siden da har det vært arrangert ca 18 kurs i året med plass til 21 deltakere per kurs. Kommentarene i firmaets gjestebok viser at kursene dekker et behov og at gjestene er meget tilfredse med tiltaket.

Kurssenteret fungerer også som en utstilling der kunder kan komme å se medisinsk utstyr i riktige omgivelser.

Kurssenteret er kjent som et kurssenter med høy kvalitet i det europeiske veterinærmiljøet og vi har et høyt fokus på å trekke til oss internasjonal fagkompetanse

Fra Sverige har det vært et stort antall kursdeltakere og kursene har fått en meget positiv omtale. JFA samarbeidet også en periode med landbruksdepartementet i Sverige (Jordbruksverket) om etterutdannelse av statsansatte svenske veterinærer. Kursene våre fikk der rosende omtale for høy kvalitet.

ViulVilu_kurs

Firmaet har mange faglig dyktige medarbeider som kan hjelpe kunder med praktisk veiledning om bruk av utstyret, ofte er en telefonsamtale nok. Firmaet har i dag 20 fast ansatte. I tillegg har vi veterinærstudenter som medhjelpere på kurs.

Vi er stadig på leting etter nye aktuelle produkter og bedre innkjøpspriser uten at det skal gå ut over kvaliteten. Vi har i dag over 200 ulike leverandører spredd på alle kontinenter og deltar på mange internasjonale og nasjonale kongresser og messer hvert år.

jf_andersen_7_utstilling_lav

Jan Andersen, firmaets grunnlegger, var også firmaets daglige leder frem til januar 2006 og er fortsatt med i foretaket, nå med hovedvekt på kursvirksomheten.

I dag er Jan Wilhelm Andersen daglig leder for JFA som er et familie-eid foretak.

jfa_andersen_4_JW_lav

Våre ansatte