Forside / Kundeservice / Betingelser

Betingelser

FRAKT
Ordre sendes normalt samme dag ved bestilling før kl. 12.00 forutsatt at varene er på lager og sendes normalt pr. post. Ønsker du varene sendt ekspress over natt – spesifiser dette ved bestilling.

Fraktpriser er vekt/volumbasert og vil bli lagt på faktura ved bestillinger under fraktfrigrense.

Fraktfrigrense: kr. 3000,- eks. mva. Gjelder fastlands Norge.

BETALINGSVILKÅR
Faktura sendes ut 1 – 2 dager etter at din bestilling er pakket og sendt.

Alle våre priser er eksklusiv merverdiavgift. Kredittid pr. 15 dager med mindre noe annet er avtalt.

Ønsker du faktura elektronisk oppgi e-postadresse til fakturamottaker og send beskjed til: post@jfa.no – oversiktlig og miljøvennlig og du unngår fakturagebyr.

FORBEHOLD
JFA tar forbehold om feil, mangler eller endringer ved produktinformasjon, priser og øvrig innhold på nettsidene.

Priser og produktfakta kan endre seg fortløpende, og vi tar forbehold om rett til å gjennomføre slike endringer uten opphold. Således må all informasjon og priser på våre sider oppfattes som veiledende.

Dersom du oppdager feil/avvik, er vi takknemlige om du varsler oss umiddelbart.

EIENDOMSFORBEHOLD
JFA forbeholder seg eiendomsretten til de leverte varene inntil betaling har funnet sted.

RETUR AV VARER
Returnerte produkter må være ubrukt og i originalemballasjen.

Ta kontakt med vårt kundesenter før vare sendes i retur.  Fyll ut og legg
ved vårt Returskjema i pakken ved tilbakesending.

Dersom det oppdages feil eller mangler ved vare/n må det snarlig gis
beskjed til vårt kundesenter.

Dette gjelder også ved skade på vare/r under transport.

NB: Varer som er spesialbestilt (DIV-nummer eller andre skaffevarer) kan ikke sendes i retur.

UNDERSØKELSESPLIKT FOR MANGLER
Ved vare mottak har Kjøper plikt til å foreta en grundig undersøkelse av om leveransen er i samsvar med det som er bestilt. Kjøper er forpliktet til straks og senest innen 8 dager å reklamere skriftlig over mangler som påvises ved en slik undersøkelse, og Kjøper kan ikke senere påberope seg mangler som ble eller burde vært påvist ved denne undersøkelsen.

MANGLER VED DET LEVERTE PRODUKTET
Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsettes skriftlig til JFA uten ugrunnet opphold.