Åpenhetsloven

Jan F. Andersen AS er en ledende leverandør av medisinskteknisk utstyr til veterinærer i Norge. Vi leverer et bredt spekter av produkter fra mange kjente leverandører både i Norge og utlandet. Det er viktig for oss å være en god samarbeidspartner for våre kunder, og ha deres tillit. Vi satser på leverandører vi kan samarbeide godt og langsiktig med. Mange av våre leverandører har fulgt oss i veldig mange år.

Jan F. Andersen AS er opptatt av å føre en ansvarlig forretningspraksis med tanke på menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, samfunn og miljø. Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og stiller krav til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger innen grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og krav til åpenhet rundt dette. Vi skal jobbe systematisk med bærekraft og skal tilpasse vår innkjøpspraksis slik at vi styrker leverandørenes mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø.

Vi ser at det i senere tid har vært et økt søkelys på bærekraft hos både kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Vi vil i 2024 aktivt jobbe mer systematisk med dette og innhente mer informasjon fra våre leverandører, både om dem og produktene vi kjøper fra dem.