Service og support

Service og support

Før det sendes inn varer til reparasjon eller service må det gjøres en avtale med JFA. Ta kontakt med kundeservice på
tlf. 61 31 49 49.

Serviceskjema må fylles ut fullstendig og legges ved varen.

Jens Haugård