Vår historie

I starten var JFA et foretak som kun markedsførte legemidler, men mot slutten av 1970 tallet ble det bestemt at salg av medisinsk teknisk utstyr til veterinært bruk skulle være et satsningsområde. Det ble dermed behov for å ha både lagerplass og en vareekspedisjon. Vår nåværende tomt på Bergermoen ble kjøpt våren 1979 og i januar 1980 sto det første bygget klart til innflytting.

På denne tiden besto firmaets stab av 3 personer. Det var en kontordame og en lagerekspeditør/ vaktmester/ sjåfør i en og samme person foruten Jan Andersen selv.

For å kunne vise instrumenter og utstyr til landets veterinærer ble det kjøpt en gammel Mercedes Benz turistbuss 1961 modell som ble ominnredet til en rullende utstilling.
Besøk med buss og utstilling ble svært godt mottatt av landets veterinærer og i løpet av en treårsperiode hadde den vært i alle landets fylker flere ganger.

Fra 1985 – 2000 markedsførte firmaet Hills´diettfôr og bidro til at salg av varer til sluttkunde ble vanlig på dyreklinikkene, noe som tidligere ikke var vanlig for den omreisende veterinæren.

På begynnelsen av 1990 tallet introduserte JFA den første ID-chippen for elektronisk merking av selskapsdyr i Norge. Firmaet var aktivt med i planleggingen og utformingen av en sentral organisasjon for registrering av chipnumrene og etter hvert ble Dyreidentitet et faktum.

I 2001 ble det kjøpt en eldre fabrikkbygning i Viul utenfor Hønefoss. Bygningen ble ominnredet til kurslokale med stor vekt på muligheten til å holde praktiske kurs. Høsten 2003 ble kurssenteret åpnet og siden da har det vært arrangert ca. 18 kurs i året med plass til 21 deltakere per kurs.

Kurssenteret er kjent som et kurssenter med høy kvalitet i det europeiske veterinærmiljøet og vi har et høyt fokus på å trekke til oss internasjonal fagkompetanse.

Fra Sverige har det vært et stort antall kursdeltakere og kursene har fått en meget positiv omtale. JFA samarbeidet også en periode med landbruksdepartementet i Sverige (Jordbruksverket) om etterutdannelse av statsansatte svenske veterinærer.

Firmaet har mange faglig dyktige medarbeider som kan hjelpe kunder med praktisk veiledning om bruk av utstyret, ofte er en telefonsamtale nok. Firmaet har i dag 20 fast ansatte. I tillegg har vi veterinærstudenter som medhjelpere på kurs.

Vi er stadig på leting etter nye aktuelle produkter og bedre innkjøpspriser uten at det skal gå ut over kvaliteten. Vi har i dag over 250 ulike leverandører spredd på alle kontinenter og deltar på mange internasjonale og nasjonale kongresser og messer hvert år.

Jan Andersen, firmaets grunnlegger, var også firmaets daglige leder frem til januar 2006. Etter det jobbet han med hovedvekt på kursvirksomhet helt til han plutselig gikk bort 2. september 2022.

I dag er Jan Wilhelm Andersen daglig leder og driver JFA videre sammen med sin søster Anne Judith Andersen Skogheim.