CURAVERM VET. ER EFFEKTIV BÅDE MOT VOKSNE

PARASITTER OG LARVER AV DE VANLIGSTE INNVOLLSPARASITTENE HOS SAU OG GEIT.

Innvollsparasitter

Innvollsparasitter hos sau og geit er en av de mange faktorer som kan skille mellom en vellykket sesong og en sesong med dårlig resultat. Et godt avlsresultat er direkte avhengig av at dyrene er i god ernæringsmessig balanse. Et godt planlagt program for behandling mot innvollsparasitter er en viktig faktor for å opprettholde ernæringsmessig balanse.
Dette er like viktig i hver enkelt av årets faser.

SAMMENSETNING

Mikstur 2,5% til sau og geit: 1 ml inneh.: Fenbendazol, 25 mg.

BRUK OG DOSERING

Løpe- og tarm nematoder (rundorm): 5 mg/kg som engangsdose. Dette tilsv. 2 ml mikstur pr. 10 kg. Muellerius capillaris (lungeorm): 1,25 mg pr. kg daglig i 7 dager. Dette tilsvarer 1ml pr. 20 kg daglig.

Gjenta behandlingen etter en måned.

PAKNINGER

Mikstur 2,5 %: Til sau og geit: 1000ml (V.nr. 477505), 2500 ml (V.nr. 477620)

Se pakningsvedlegg

Dyr som er i god ernæringsmessig balanse har bedre brunst og antallet befruktede egg som utvikles til fostre er høyere. Fosterutviklingen skjer mer normalt. Fostrene utvikles jevnere. Søya/ geita forbereder seg bedre til lammingen. Melkeproduksjonen kommer i gang normalt. Søya/ geita er sterkere og gjennomfører fødselen med mindre problemer. De nyfødte lammene er sterkere og vil utvikles bedre fordi mordyret har bedre melkeproduksjon.

Søyer og lam er i bedre kondisjon når de kommer på sommerbeite. Lammene har allerede en mer positiv tilvekstkurve og er i stand til å utnytte potensialet for vekst bedre. Helsetilstanden både for søyer og lam er bedre. Tilgjengelig beite utnyttes bedre og det blir mindre sykdom i beiteperioden. Dette vil redusere det tapet av dyr i beiteperioden som er relatert til sykdom. Geita gir bedre melkeproduksjon..

CURAVERM FÅR DU PÅ RESEPT HOS ALLE APOTEK