Forside / Kundeservice / Retur og reklamasjon

Retur og reklamasjon

Dersom det oppdages feil eller mangler ved varen/e må det snarlig gis beskjed til vårt kundesenter på tlf. 61 31 49 49 eller e-post: post@jfa.no
Dette gjelder også ved skade på vare/r under transport.

UNDERSØKELSESPLIKT FOR MANGLER
Ved varemottak har Kjøper plikt til å foreta en grundig undersøkelse av om leveransen er i samsvar med det som er bestilt. Kjøper er forpliktet til straks og senest innen 8 dager å reklamere skriftlig over mangler som påvises ved en slik undersøkelse, og Kjøper kan ikke senere påberope seg mangler som ble eller burde vært påvist ved denne undersøkelsen.

Returnerte produkter må være ubrukt og i originalemballasjen.

Ta kontakt med vårt kundesenter før varen(e) sendes i retur.  Fyll ut og legg ved vårt Returskjema i pakken ved tilbakesending.

NB: Varer som er spesialbestilt (DIV-nummer eller andre skaffevarer) kan ikke sendes i retur.

Retur av varer sendes til:
Jan F. Andersen AS
Energiveien 1
3520 Jevnaker