Fullt

Tann- og munnhulesykdommer hos katt

11.februar - 12.februar
Påmeldingsfrist
28.januar 2022

Kurset tar for seg de mest vanlige sykdommer og skader i munnen hos katt. Du vil lære om tannresorpsjon, hvordan dette diagnostiseres, typer tannresorpsjon og hvordan håndtere/behandle dette. Du får oppdatering på Feline kronisk gingivostomatitt (FCGS) og tannresorpsjon (TR). Hvordan håndterer vi disse sykdommene. Når skal man anbefale ekstraksjon? Oral neoplasi på katt. Hvilken tumores kan behandles og hvilken kan ikke? Kjevebrudd, hvordan håndterer vi dette. Fullstatus tannrøntgen på katt og ekstraksjon med praktiske øvelser.

Fredag

09.00 – 09.20         Registrering

09.20 – 09.30         Velkommen

09.30 – 10.00         Kattens orale anatomi, begreper

10.00 – 10.45         Tannresorpsjon, FCGS

10.45 – 11.00         Pause/kaffe

11.15 – 12.00         Periodontitt , Oral neoplasi

12.00 – 13.00         Lunsj

13.00 – 13.45         Lokal analgesi og Introduksjon til tannrøntgen

14.00 – 14.45         Røntgen fortolkning

15.00 – 17.00         Praktiske øvelser med røntgen samt lokal anestesi

 

Lørdag

08.30 – 09.30         Ekstraksjonsteknikk hos katt (teori), forsiktighetsregler

09.45 – 11.45         Praktiske øvelser ekstraksjon

11.45 – 12.45         Lunsj

12.45 – 13.30         Symfyseløsning og Frakturfiksering, teori

13.30 – 15.30         Frakturfiksering

15.30 – 16.00         Oppsummering og avslutning

 

Logo Den Norske VeterinærforeningKurset er godkjent som et ledd i spesialistutdanning i regi av Den Norske Veterinærforeningen.

 

11.02.22 - 12.02.22
Kl. 09:00 - 17:00
9.900,-

Prisen inkluderer kursavgift, kursmateriell, lunsj fredag og lørdag, kaffe, te, kaker, frukt og mineralvann i alle pauser. Festmiddagen på hotellet etter første kursdag faktureres ikke, da dette er en gave fra oss til kursdeltakeren.

Det er anledning til å søke Dyreidentitet om økonomisk støtte til kurset.

Ta kontakt vedr. spørsmål
Merete Hansen Kurskoordinator
Telefon:
45 23 81 02 61314949
E-post:
merete@jfa.no

Forelesere

Sigbjørn Storli

Sigbjørn Storli

Dipl. EVDC, Godkjent Europeisk spesialist i tannsykdommer

Sigbjørn H. Storli har siden 2009 utelukkende jobbet med odontologi og maxillofacialkirurgi på hund, katt og andre selskapsdyr. Han avsluttet i 2016 sin residentutdannelse/program for European Veterinary dental College.

Sigbjørn H. Storli har skrevet artikler i norske og utenlandske tidsskrifter og gitt presentasjoner ved kongresser i inn- og utland og har forelest ved kurs.

Sigbjørn H. Storli har bred klinisk erfaring og stor kunnskap og interesse innen maxillofacialkirurgi og odontologi.

Se Sigbjørn Storli sin CV

Sigbjørn H. Storli ble uteksaminert ved Justus Liebig Universität i Tyskland i 1990.
Han har arbeidet i smådyrpraksis siden 1994, først ved Groruddalen Dyreklinikk og fra 1996 ved Lørenskog Dyreklinikk. I 2013/2014 var han resident ved Dentistry and Oral Surgery Service ved Ryan Veterinary Hospital, University of Pennsylvania (USA).

Etter opphold i USA jobbet han ved Evidensia Lørenskog Dyreklinikk fra 2014 til 2018. I 2018 startet han Norges første spesialklinikk for dyretannhelse i Tønsberg sammen med ektefellen Ingeling Bull.

Ingeling Bull

Ingeling Bull

Resident in Veterinary Dentistry ESAVS Certificate in veterinary dentistry

Ingeling er veterinær og siste års «Resident in Veterinary Dentistry»

Hun har deltatt på en rekke kurs innen odontologi, oralkirurgi, smertebehandling og anestesi hos dyr. Siden 2018 har hun jobbet utelukkende med odontologi og anestesi. I 2020 fullførte hun ESAVS  Certificate in veterinary dentistry.

Se Ingeling Bull sin CV

Ingeling ble uteksaminert fra Norges Veterinærhøgskole i 1998. De fire første årene som veterinær, jobbet hun i kombinert heste- og smådyrpraksis i Enebakk og Mysen, før hun startet Tjøme Dyreklinikk i 2002. Denne drev hun fram til hun og ektefellen, Sigbjørn Storli, åpnet Norges første spesialklinikk for dyretannhelse, Dyretannklinikken i Tønsberg i 2018.

Meld deg på kurset

1Deltaker
2Kurstilbud
3Faktura