Grunnleggende anestesikurs for veterinærer i smådyrpraksis

21.januar - 22.januar
Påmeldingsfrist
06.januar 2023

Kurset dekker grunnleggende kunnskap for trygt å kunne legge friske hunder og katter i generell anestesi. Det fokuseres på monitorering, komplikasjoner og trygg bruk av utstyr for inhalasjonsanestesi. Demonstrasjon av utstyret kommer til å kombineres med forelesningene. Kurset passer også for dyrepleiere med noe erfaring.

Dag 1.
09.00-09.20 Generell anestesi, introduksjon
09.20-10.05 Premedikasjon
10.05-10.30 Pause
10.30-11.15 Induksjon av anestesi
11.15-12.00 Vedlikehold av anestesi
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Gassanestesi, farmakologi
14.00-14.45 Anestesiapparatet og utstyr til inhalasjonsanestesi
15.15-16.00 Anestesiapparatet og utstyr til inhalasjonsanestesi

Dag 2.
09.00-09.45 Monitorering del 1
10.00-10.45 Monitorering del 2
11.00-12.00 Komplikasjoner
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Perioperativ væskebehandling
14.00-14.45 Akuttmedisiner
15.15-16.00 Hjerte-lunge-redning

Logo Den Norske Veterinærforening

Kurset er godkjent som et ledd i spesialistutdanning i regi av Den Norske Veterinærforeningen.

 

21.01.23 - 22.01.23
Kl. 09:00 - 16:00
Norsk
9.400,-

Prisen inkluderer kursavgift, kursmeteriell, lunsj lørdag og søndag, kaffe, te, kaker, frukt og mineralvann i alle pauser.

Festmiddagen på hotellet etter første kursdag faktureres ikke, da dette er en gave fra oss til kursdeltakeren.

Det er anledning til å søke Dyreidentitet om økonomisk støtte til kurset.

 

Ta kontakt vedr. spørsmål
Merete Hansen Kurskoordinator
Telefon:
45 23 81 02 61314949
E-post:
merete@jfa.no

Forelesere

Andreas Lervik

Andreas Lervik

Veterinær, Dipl. ECVAA, Specialist i hundens och kattens sjukdomar (SWE)

Se Andreas Lervik sin CV

Andreas Lervik gikk ut fra Universität Leipzig i 2001. Han har jobbet ved Regiondjursjukhuset Helsingborg som klinikkveterinær og ved Regiondjursjukhuset Bagarmossen i Stockholm, der han startet Stockholms første ICU og blodbank for hund og katt. Siden 2007 er han ansatt ved Norges Veterinærhøgskole, der han har gjennomført et recidency i anestesi, og nå er førstelektor i anestesi.

Meld deg på kurset

1Deltaker
2Kurstilbud
3Faktura