Kurs 2019

Ønsker du å heve ditt kompetansenivå innenfor det veterinærmedisinske fagområdet? Jan F. Andersen A/S har i 15 år
arrangert etterutdanningskurs for veterinærer. Vi tilbyr kurs innenfor blant annet bløtvevskirurgi, akuttmedisin,
oftalmologi, indremedisin, tannmedisin og mye mer.

Hvert kurs er tilpasset ulike målgrupper, som veterinærer med lang praksis, nyutdannede veterinærer, dyrepleiere og studenter.
Vi publiserer hvert år en kurskatalog med oversikt over neste års kurs med aktuelle forelesere. Vi legger vekt på at våre
forelesere har lang erfaring, og bred kompetanse innenfor kursets aktuelle tema.

Vær rask med din påmelding da flere av våre kurs blir fort fulltegnet.

Velkommen på kurs til oss!

Bla i vår kurskatalog!

Hund og katt. Foto