Kurs 2018!

Ønsker du å heve ditt kompetansenivå innenfor det veterinærmedisinske fagområdet? Jan F. Andersen A/S har i over ti år
arrangert etterutdanningskurs for veterinærer. Vi tilbyr kurs innenfor blant annet bløtvevskirurgi, akuttmedisin,
oftalmologi, indremedisin, tannmedisin og mye mer.

Hvert kurs er tilpasset ulike målgrupper, som veterinærer med lang praksis, nyutdannede veterinærer, dyrepleiere og studenter.
Vi publiserer hvert år en kurskatalog med oversikt over neste års kurs med aktuelle forelesere. Vi legger vekt på at våre
forelesere har lang erfaring, og bred kompetanse innenfor kursets aktuelle tema.

Last ned kurskatalogen vår for 2018: Kurskatalog 2018