I 50 år har Jan F. Andersen AS vært en viktig leverandør av veterinærmedisinsk utstyr.

Vår filosofi har alltid vært at vi skal yte god service og være en leverandør kundene kan stole på.

Vi ønsker å være en solid støttespiller for det veterinærmedisinske miljøet, og med entusiasme og optimisme investeres det derfor i videre vekst.

I 50 år har vi arbeidet med å utvikle og tilby innovative løsninger, drevet kursvirksomhet og ivaretatt våre kunders interesser.

Det skal vi også gjøre i de 50 neste årene.

  • Forbruksmateriale
  • Teknisk utstyr
  • Instrumenter
  • Service
  • Kurs for veterinærer og dyrepleiere
  • Rask levering
  • Lager sentralt på østlandet

Les mer om JFA her